2016.gada pārskata sagatavošana atbilstoši jaunajam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam"

Biznesa apmācību centrs "Biznesa Izglītība" piedāvā uzņēmumu vadītājiem, finanšu speciālistiem un grāmatvežiem aktuālo semināru programmu: 2016.gada pārskata sagatavošana atbilstoši jaunajam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam’’ sadarbībā ar pieredzes bagāto lektori Mairu Sokolovu, kura darbojusies daudzos Eiropas projektos un vairāk kā 12 gadus grāmatvedības jomā.


Semināra organizators: Biznesa Izglītība
Norises laiks: 30. marts (ceturtdiena) no plkst. 10:00 - 16:00
Norises vieta: Stabu iela 49, Rīga, LV-1011
, 1.stāvā (cokolstāvs) mācību centra RODAS telpāsLektore: Bc. Maira Sokolova, finanšu speciāliste, dažādu Eiropas projektu grāmatvede, vairāk kā 12 gadus darbojas grāmatvedības un lekciju jomā
Mairai Sokolovai ir liela pieredze semināru un konsultāciju sniegšanā, kā arī uzņēmēju apmācībās grāmatvedības jomā. Vairāku Eiropas projektu grāmatvede, strādājusi arī lielos ražošanas uzņēmumos par galveno grāmatvedi. Savas darbības laikā piedalījusies audita, un vairāk kā desmit VID pārbaudēs. Jau 12 gadus darbojas grāmatvedības un lekciju jomā, kas ļauj iedziļināties šajās tēmās un redzēt situāciju organizācijās kopumā.

DARBA METODIKA

Seminārā tiek sniegti ieteikumi uzņēmumu vadītājiem, finanšu speciālistiem un grāmatvežiem kā sagatavot uzņēmuma gada pārskatu.
 
Tiek sniegti ieteikumi par vadības un grāmatvedības kontroles procesiem un to ieviešanu, pamatojoties uz normatīvo dokumentu prasībām.
 
Semināra laikā lektore skaidro aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu - aktualitātēm gada pārskata sastādīšanā, kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem


ĪSS SATURA IZKLĀSTS

10.00 - 11.45

 1. Uz gada pārskatu sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti. Kādām sabiedrībām un kādos apstākļos ir tiesības vai pienākums piemērot Starptautiskos finanšu pārskatu sagatavošanas standartus.
 2. Sabiedrību un koncernu iedalījums kategorijās un uz katru kategoriju attiecināmās likuma prasības – finanšu pārskata pielikuma sagatavošanai, ziņojamās informācijas atvieglojumu piemērošanai.
 3. Iepriekšējo periodu būtisko kļūdu labošana, posteņu pārklasifikācija un likuma jauno prasību atspoguļošana finanšu pārskatā situācijā, kad nav paredzēti pārejas noteikumi.
Kafijas/Atpūtas pauze

12.00 - 13.45
 1. Bilances aktīvs un uz to attiecināmās jaunās prasības – nemateriālie ieguldījumi, attīstības un pētniecības izmaksas, pamatlīdzekļi (to uzskaite, amortizācija un vērtības izmaiņu atspoguļošana), ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un iespējas tos novērtēt patiesajā vērtībā, krājumi, debitori, nākamo periodu izmaksas, naudas un naudas ekvivalentu posteņi u.c.
 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) posteņu klasifikācijas īpatnības – informācijas detalizācija, nekustamā īpašuma nodokļa atspoguļošanas prasību izmaiņas.
 3. Finanšu pārskata pielikuma saturs dažādu kategoriju sabiedrībām.
 4. Mikrosabiedrībām piemērojamie finanšu pārskata un vadības ziņojuma sagatavošanas atvieglojumi.
 5. Vadības ziņojumā iekļaujamā informācija.
 6. Gada pārskata noformēšana, parakstīšana, pārbaude, apstiprināšana un iesniegšana.
Kafijas/Atpūtas pauze

14.00 - 16.00
 1. Gada pārskata noformēšanas, parakstīšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas prasības.
 2. Finanšu pārskata revīzija, pārbaude un tajā ietilpstošās UIN deklarācijas pārbaudes procedūras.
 3. Gada pārskata elektroniskā noraksta forma EDS sistēmā un tās sagatavošana.
Aktuālie jautājumi un atbildes.

Cena: Ar atlaidi 50% (ierobežots skaits, vēl pieejama!) – tikai EUR 69 (semināra standarta cena EUR 140,-)

Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Izglītības" centra apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauze.

Svarīgi: rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, un nosūtīti elektroniski pirms pasākuma. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu.
Par jebkādām semināra izmaiņām Jūs tiksiet iepriekš informēti. Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits, tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.

Pieteikties semināram Jums ir iespējams pa tālruni 24957818, e-pastu: apmacibucentrs@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma anketu.Atsauksmes no apmeklētājiem par semināru "Seminārs par aktuālākajiem nodokļu likumdošanas jaunumiem":

Uldis, autoservisa vadītājs: "Lielisks seminārs, to vadīja ļoti zinoša savas nozares speciāliste. Iegūtās zināšanas ļoti noderēs uzņemējdarbībā."

Lāsma, konsultāciju uzņēmuma vadītāja: "Ļoti labs seminārs, ļoti labi tika izskaidrots par gaidāmajām izmaiņām. Ieguvu jaunas idejas, kuras varēs izmantot darbā.

Jekaterina, grāmatvedības uzņēmuma vadītāja: "Ļoti labi sagatavoti materiāli, ļoti noderīga informācija. Ieteiktu šo semināru apmeklēt grāmatvežiem, pašnodarbinātajiem, un uzņēmumu vadītājiem.

Liene, TV raidījumu kompānijas direktore: "Laba tēma, zinošs speciālists. Seminārs ļoti noderīgs un ieteicams apmeklēt jebkuram interesantam par šo tēmu."


Pieteikties

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .