Augu Aizsardzības Līdzekļu apmācību programmas

Līdz šim augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība bija Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) kompetencē. Sākot ar 2013.gada 1.jūniju, stājoties spēkā Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” ("LV", 58 (4864), 22.03.2013.), apmācību veikšanas funkciju nodrošinās privātais sektors.

"Biznesa Vadības Centrs" saskaņā ar noteikumiem saņēmuši VAAD atļauju apmācību veikšanai šādās programmās:

- 2. klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācībai;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācībai;
- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācībai.

Par apmācībām

Visas apmācību programmas norisinās Biznesa Vadības Centra telpās, apmācības vada profesionāli un augsti kvalificēti lektori. Apmācību rezultātā iegūsiet visas nepieciešamās teorētiskas zināšanas. Par apmācību kursa cenu lūgums interesēties pa tālruni vai e-pastu.

Pēc apmācību kursa pabeigšanas persona VAAD iesniedz  iesniegumu, kā arī fotogrāfiju (3x4 cm) un izziņu par apmācību programmas apguvi, kurā norādīts apmācību veicēja nosaukums, personas vārds, uzvārds un personas kods, informācija par apgūto apmācību programmu, izziņas izsniegšanas datums un izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.

Ja persona gada laikā pēc izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām nav to pagarinājusi atbilstoši noteikumu prasībām, jaunu apliecību tā iegūst tikai pēc tam, kad noklausījusies apmācību kursu par jaunumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu par pamatapmācības programmu.

Par sekmīgi nokārtotu uzskata pārbaudījumu (20 testa jautājumi), kurā persona ir pareizi atbildējusi vismaz 80 procentos uzdoto jautājumu.

Izdevumus par eksāmenu un apliecības saņemšanu persona sedz saskaņā ar VAAD maksas pakalpojumu cenrādi. (Sākot no Nr.p.k. 99.1.)

Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšana darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem - 12., 13. un 14. decembris

Mācību ilgums: 30 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem

Kursa programma:

 • Augu aizsardzības jēdziens;
 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;
 • Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi;
 • Karantīnas un nekarantīnas organismi;
 • Kultūraugu slimības;
 • Kultūraugu kaitēkļi;
 • Nezāles, to klasifikācija;
 • Integrētā augu aizsardzība; - profilakse; - augu aizsardzības līdzekļi. Lēmuma pieņemšana par to lietošanu. Salīdzinošais novērtējums;
 • Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes;
 • Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;
 • Pirmā palīdzība;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi;
 • Darba aizsardzības prasības;
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas un to ekspluatācija;
 • Rīcība ārkārtas gadījumos;

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskas zināšanas par otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.


Zināšanu atjaunošanas apmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai - 14decembris
Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem

Pieteikties apmācībām

Norises laiks: 12., 13. un 14. decembris no plkst. 09:30 - 17:30
Norises vieta: Stabu iela 49, Rīga, 1.stāvā (cokolstāvs) mācību centra RODAS telpās
Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauze.

Svarīgi: rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, un nosūtīti elektroniski pirms pasākuma. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu.
Par jebkādām semināra izmaiņām Jūs tiksiet iepriekš informēti. Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits, tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.

Pieteikties semināram Jums ir iespējams pa tālruni 24957818, e-pastu: apmacibucentrs@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma anketu zemāk.


Pieteikties

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .