"Grāmatvedības bilance ir divdaļīga tabula, kuras vienā daļā Aktīvi parādīts, kur izlietoti uzņēmuma līdzekļi, bet otrā daļā - Pasīvi - parādīts šo līdzekļu iegūšanas avoti."


Aktīvi (no latīņu valodas aktivus - aktīvs, rosīgs, darbīgs) ir grāmatvedības bilances daļa. Ar aktīvu parasti saprot firmas resursus, kuros investēta nauda.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .