Atsaucoties uz 19.03.2013. MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību”, lai veiktu augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja darbu, nepieciešams apgūt specifiskas zināšanas!


Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecība

Kursa programma:

 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu;
 • Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs. Augu aizsardzības līdzekļu marķējums;
 • Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;
 • Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;
 • Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas);
 • VAAD pārbaudījums.

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt augu aizsardzības līdzekļus un to marķējumu;
 • Pārzināt kaitīgo vielu ietekmi un lietošanas prasības;
 • Zināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējumus un  riskus;
 • Prast atpazīt nelegālus vai viltotus augu aizsardzības līdzekļus;
 • Prast rīkoties ārkārtas  gadījumos;
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Pieteikties

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .