Seminārs
"Kā sagatavoties auditam uzņēmumā"

Audits ir uzņēmuma pārbaude, kuru veic pilnvarota persona – revidents, kurš apkopo un novērtē informāciju par uzņēmumu, pārbauda aprēķinu precizitāti un beigās sniedz arī audita atzinumu.


Audits – rīks laicīgai problēmu konstatēšanai
No audita uzņēmējiem nevajadzētu baidīties, jo audita mērķis ir uzturēt kārtību uzņēmumā un savlaicīgi pamanīt problēmas, ja tādas ir, lai vēlāk tās varētu novērst, nepieļaujot uzņēmuma lejupslīdi vai bankrotu. Tieši tāpēc daudzi uzņēmumi izvēlas veikt finanšu auditu arī tad, ja tas nav obligāti nepieciešams.

Iekšējo finanšu auditu var veikt reizi gadā, pusgadā vai ceturksnī – tas ir atkarīgs tikai no uzņēmuma vadītāja vai akcionāru vēlmēm. Lielāki uzņēmumi iekšējo auditu var veikt vairākas reizes gadā, bet mazajiem uzņēmumiem pietiks, ja tas tiks veikts vienreiz gadā.

Finanšu auditu var veikt gan firmas grāmatvedis vai kāds no uzņēmuma darbiniekiem, gan profesionāls revidents, kas piesaistīts no firmas, kura sniedz audita pakalpojumus. Audita veicējam jāinformē uzņēmuma vadība par problēmām saimnieciskajā darbībā un jāiesaka, kā esošās problēmas novērst.

Obligātais zvērināta revidenta atzinums
Latvijas Republikas Gada pārskatu likuma 62. pants paredz, ka obligātais audits, kuru pārbauda zvērināts revidents, jāveic, ja kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības rādītāji pārskata gada beigās pārsniedz divus no šiem kritērijiem:

·         Bilances kopsumma – 344 000 EUR;

·         Neto apgrozījums – 712 000 EUR;

·         Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 25.

Cik bieži ieteicams veikt finanšu auditu?
Ja uzņēmums nepārsniedz divus vai vairāk no iepriekš minētajiem punktiem, tad, pamatojoties uz LR Gada pārskatu likuma 62. pantu, obligātais audits nav jāveic. Tomēr katram uzņēmējam, domājot par uzņēmuma labklājību, vajadzētu veikt auditu vismaz vienreiz gadā, lai uzzinātu par kļūdām, kuras jālabo. Ilglaicīgi neveicot auditu, garām var palaist nopietnas problēmas, kuras var uzņēmumu finansiāli iznīcināt.


Biznesa apmācību centrs "Biznesa Izglītība" piedāvā uzņēmumu vadītājiem, finanšu speciālistiem un grāmatvežiem aktuālo semināru programmu: „Kā sagatavoties auditam uzņēmumā?’’ sadarbībā ar pieredzes bagāto lektori Mairu Sokolovu, kura darbojusies daudzos Eiropas projektos un vairāk kā 12 gadus grāmatvedības jomā.


Semināra organizators: Biznesa Izglītība
Norises laiks: 13. aprīlis (ceturtdiena) no plkst. 10:00 - 16:00
Norises vieta: Stabu iela 49, Rīga, LV-1011
, 1.stāvā (cokolstāvs) mācību centra RODAS telpāsLektore: Bc. Maira Sokolova, finanšu speciāliste, dažādu Eiropas projektu grāmatvede, vairāk kā 12 gadus darbojas grāmatvedības un lekciju jomā


Mairai Sokolovai ir liela pieredze semināru un konsultāciju sniegšanā, kā arī uzņēmēju apmācībās grāmatvedības jomā. Vairāku Eiropas projektu grāmatvede, strādājusi arī lielos ražošanas uzņēmumos par galveno grāmatvedi. Savas darbības laikā piedalījusies audita, un vairāk kā desmit VID pārbaudēs. Jau 12 gadus darbojas grāmatvedības un lekciju jomā, kas ļauj iedziļināties šajās tēmās un redzēt situāciju organizācijās kopumā.


DARBA METODIKA

Seminārā tiek sniegti ieteikumi uzņēmumu vadītājiem, finanšu speciālistiem un grāmatvežiem kā sagatavoties audita procesam.
 
Tiek sniegti ieteikumi par vadības un grāmatvedības kontroles procesiem un to ieviešanu, pamatojoties uz normatīvo dokumentu prasībām.
 
Tiek apskatīti, izvērtēti dažādu pārbaužu veidi, sniegti ieteikumi par auditējamo institūciju tiesībām, pienākumiem, tiek risinātas dažādas situācija, pamatojoties uz praktiskiem piemēriem.

ĪSS SATURA IZKLĀSTS

 • Kontroles uzņēmumā:
  • Iekšējā kontrole;
  • Vadības kontrole;
  • Grāmatvedības kontrole;
 • Nenodokļu kontroles;
 • Lietvedība iekšējās kontroles veids:
  • Darba inspekcija;
  • KNAB, Valsts kontrole;
 • Nodokļu kontroles (tiesības, pienākumi)
 • Atbildība, sodi
 • Nodokļu audita process
 • Praktiski piemēri, konsultācijas un atbildes uz jautājumiem.

Cena: Ar atlaidi 50% (ierobežots skaits, vēl pieejama!) – tikai EUR 120 (semināra standarta cena EUR 240,-)

Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Izglītības" centra apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauze.

Svarīgi: rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, un nosūtīti elektroniski pirms pasākuma. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu.
Par jebkādām semināra izmaiņām Jūs tiksiet iepriekš informēti. Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits, tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.

Pieteikties semināram Jums ir iespējams pa tālruni 24957818, e-pastu: apmacibucentrs@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma anketu. 


Atsauksmes no apmeklētājiem par semināru "Seminārs par aktuālākajiem nodokļu likumdošanas jaunumiem":

Uldis, autoservisa vadītājs: "Lielisks seminārs, to vadīja ļoti zinoša savas nozares speciāliste. Iegūtās zināšanas ļoti noderēs uzņemējdarbībā."

Lāsma, konsultāciju uzņēmuma vadītāja: "Ļoti labs seminārs, ļoti labi tika izskaidrots par gaidāmajām izmaiņām. Ieguvu jaunas idejas, kuras varēs izmantot darbā.

Jekaterina, grāmatvedības uzņēmuma vadītāja: "Ļoti labi sagatavoti materiāli, ļoti noderīga informācija. Ieteiktu šo semināru apmeklēt grāmatvežiem, pašnodarbinātajiem, un uzņēmumu vadītājiem.

Liene, TV raidījumu kompānijas direktore: "Laba tēma, zinošs speciālists. Seminārs ļoti noderīgs un ieteicams apmeklēt jebkuram interesantam par šo tēmu."


Pieteikties

Konsultācijas uzņēmumiem

Lai vienotos par mūsu mācību centra auditora, revidenta izbraukuma pakalpojumiem lūgums zvanīt  +371 24957818

Kas ir Audits?

Iekšējais Audits

Ārējais Audits

Nodokļu Audits

Kā izvēlēties grāmatvedi?

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .