Iekšējais audits koncentrējas un pārbauda to vai konkrētais uzņēmums vai amatpersona darbojas atbilstoši visiem likumdošanas aktiem un dažādiem vadības lēmumiem, noteikumiem, instrukcijām un citiem normatīviem dokumentiem. To veic paša uzņēmuma vai amatpersonas grāmatvedis, taču tas tik un tā neatkarīgi novērtē to, kā darbojas iekšējā kontroles sistēma un var dot padomus, kā uzlabot tās darbību. Vēl iekšējā audita uzdevums ir izvērtēt uzņēmuma kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, un noteikt iespējamus augsta līmeņa riskus. Protams, katra iekšējā audita beigās, auditoram ir jāiesniedz ziņojums par veikto pārbaudi, kurā jāiekļauj gan konstatētie trūkumi, pārkāpumi, riski, gan ieteikumi, kā risināt šīs problēmas, kā arī jāinformē uzņēmuma vadība vai konkrētā amatpersona par gadījumiem, ka iepriekš izceltie trūkumi netiek novērsti.

Lai uzzinātu par tuvākajām apmācībām lūgums rakstīt - apmacibucentrs@inbox.lv vai zvanīt pa tālruni +371 24957818
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .